All posts by skyhotel

image-2369.jpg

Quy trình nhận đặt phòng khách sạn – WINE’S BLOG

Bước một: Nhận yêu cầu đặt buồng.

Khi nhận yêu cầu đặt buồng của khách (trực tiếp hoặc gián tiếp), nhân viên đặt buồng phải ghi nhận đầy đủ những thông tin sau:

-Tên khách ( tên đoàn khách), tên người đăng ký.

-Địa chỉ, số điện thoai hoặc fax của người đặt buồng.

-Số khách cùng đi trong đoàn.

-Ngày giờ đế, và số đêm lưu trú

-Số lượng buồng và loại buồng.

-Giá buồng và hình thức thanh toán.

-Loại đặt buồng ( bảo đảm hay không đảm bảo).

-Các yêu cầu đặc biệt của khách ( nếu có).

Bước 2: Xác định khả năng đáp ứng của khách sạn.

Trong khi tiếp nhận yêu cầu đặt buồng của khách, nhân viên đặt buồng phải kiểm tra xem số lượng buồng và loại buồng còn trống của khách sạn có đáp ứng yêu cầu của khách hay không?

Nhân viên đặt buồng cần kiểm tra các dữ liệu về tình hình buồng trống của khách sạn qua các biểu bảng, máy vi tính để xác định khả năng tiếp nhận đặt buồng. Tuy nhiên khách sạn có thể nhận số buồng đặt trước nhiều hơn so với số buồng thực trống của mình (với một tỷ lệ phầm trăm nhất định không quá nhiều) vì trong trường hợp khách báo huỷ đột xuất nhằm tối đa hoá công xuất sử dụng buồng.

Vì thế, số buồng có khả năng đáp ứng của khách sạn vào một ngày cụ thể lớn hơn số buồng thực trống và được theo công thức sau:

Click this bar to view the full image.

Hình ảnh đã được thu nhỏ, nhấn vào đây để xem ảnh gốc. Kích cỡ ảnh gốc là 712×216.

Bước ba: Thoả thuận và thuyết phục việc đặt buồng với khách.

a.Nếu khách sạn có khả năng đáp ứng yêu cầu của khách.

Nhân viên thông báo lại cho khách, thoả thuận về giá buồng, các dịch vụ kèm theo và các yêu cầu đặc biệt khác.

Khi thoả thuận về giá, nhân viên đặt buồng cần nắm vững hệ thống giá buồng và các chính sách về giá của khách sạn đối với từng loại đối tượng khách. Nhân viên nên sử dụng 1 trong 3 phương pháp bán buồng sau:

·Giới thiệu một số loại buồng cho khách lựa chọn.

Nhân viên giới thiêu cho khách 2-3 loại giá buồng của khách sạn và hỏi khách thích loại buồng nào. Khách hàng sẽ có khuynh hướng chọ loại giá buồng ở giữa.
phương pháp này là cách bán buồng dễ thực hiện và có hiệu quả để hướng khách hàng thuê buồng có mức giá thấp. Khách không cảm thấy bị áp lực từ phía nhân viên mà họ cảm thấy họ tự quyết định lựa chọn.

· Giới thiệu loại buồng từ mức giá cao trở xuống

nhân viên giới thiệu với khách từ loại buồng có mức giá cao nhất với sựu mô tả những tiện nghi trang thiết bị có trong buồng. có thể có 02 khả năng xẩy ra:

-Khách dồng ý thuê buồng với mức giá cao đó.

-Khách không đồng ý mức giá cao nhất. nhân viên sẽ giới thiệu tiếp loại buồng có giá thấp hơn (theo nguyên tắc từ cao xuống thấp) cho đến khi khách sạn đưa ra quyết định lựa chọn buồng.

Nhân viên nên áp dụng phương pháp này với đối tượng khách chưa biết về các loại buồng của khách sạn đối với các đối tượng khách thương gia, khách đi hưởng tuần trăng mật, khách có khả năng thanh toán cao…

·Giới thiệu loại buồng từ mức giá yêu cầu lên loại cao hơn

Phương pháp này thường được áp dụng đối với những khách hàng đã đặt buồng trước. khi khách tới làm thủ tục đăng ký khách sạn, nhân viên lễ tân khéo léo gợi ý khách thuê buồng loại giá cao hơn. Chẳng hạn như “ chi thêm 15 đô la ông sẽ có được buồng có tầm nhìn đẹp hơn”.

b.Nếu khách sạn không có khả năng đáp ứng yêu cầu của khách.

Nhân viên đặt buồng nến khéo léo gợi ý cho khách phương án thay đổi (loại buồng, ngày đến..). trong trường hợp khách không đồng ý thì nhân viên đặt buồng lịch sự xin lỗi khách và thông báo với khách đưa tên khách vào “ danh sách khách chờ” và xin địa chỉ liên lạc với khách. Nếu khách không chấp nhận thì giới thiệu khách sang khách sạn khác tương đương và hẹn một dịp khác.

Nhân viên có thể từ chối nhận đặt buồng đối với những khách có tên trong sổ đen của khách sạn ( trước đây đã vi phạm nội quy của khách sạn, không có khả năng thanh toán hoặc hành nghề mại dâm..)

* Danh sách khách chờ (Waiting list)

Danh sách khách chờ là bản liệt kê tên, địa chỉ liên lạc và các thông tin cần thiết của những khách đặt buồng mà khách sạn chưa đáp ứng được tại thời điểm đó.
Nhân viên đặt buồng sẽ thông báo cho khách ngay khi khách sạn có thể đáp ứng được những yêu cầu để nhận lại đặt buồng của khách.

Bước bốn: Nhập các thông tin đặt buồng

Sau khi đã thoả thuận với khách, nhân viên đặt buồng tiến hành nhập các thông tin đặt buồng theo quy định của khách sạn.

Ví dụ: 2 mẫu phiếu nhận đặt buồng cho khách lẻ và khách đoàn

Click this bar to view the full image.

Hình ảnh đã được thu nhỏ, nhấn vào đây để xem ảnh gốc. Kích cỡ ảnh gốc là 528×548.

Click this bar to view the full image.

Hình ảnh đã được thu nhỏ, nhấn vào đây để xem ảnh gốc. Kích cỡ ảnh gốc là 521×537.

Bước năm: Khách sạn khẳng định việc đặt buồng.

Ngay sau khi nhận đặt buồng, nhân viên lễ tân phải khẳng định việc đặt buồng với khách bằng điện thoại, thư, fax hoặc e mail theo quy định của khách sạn.
một số thông tin cần được khẳng định là:

-Tên khách hàng, địa chỉ và số điện thoại.

-Loại buồng, giá buồng

-Số lượng buồng và số lượng khách.

-Ngày giờ đến và số đêm lưu trú.

-Các yêu cầu đặc biệt của khách.

-Đặt buông có đảm bảo hay không đảm bảo.

-Phương thức thanh toán.

-Số đặt buồng ( số của phiếu đặt buồng).

Bước sáu : Lưu thông tin đặt buồng.

Mọi thông tin về việc đặt buông của khách phải được cập nhật và lưu giữ đày đủ theo thứ tự ngày đến và danh sách khách được xếp theo vần anphabê.. việc lưu dữ giúp khách sạn có được những thông tin đầy đủ khi khách đến. nhân viên theo dõi được mật độ buồng tại các thời điểm khác nhau và giúp cho việc nhận đặt buồng được nhanh chóng chính xác và hiệu quả.

Bước bảy: Nhận khẳng định lại từ khách.

Thông thường các khách sạn yêu cầu khách khẳng định lại việc đặt buồng trước ngày khách đến tuỳ theo quy định của từng khách sạn tại các thời điểm khác nhau (thường là 15 ngày cho khách đoàn và 03 ngày cho khách lẻ)

nếu khách có sửa đổi hoặc huỷ bỏ thì nhân viên phải thực hiện các bước sau:

-Xác định lại phiếu đặt buông trước đó của khách bằng cách hỏi: ngày đến, ngày đi, tên khách, số lượng buồng…

-Nhận thông tin thay đổi hoặc huỷ bỏ đặt buồng của khách:

Click this bar to view the full image.

Hình ảnh đã được thu nhỏ, nhấn vào đây để xem ảnh gốc. Kích cỡ ảnh gốc là 525×432.

+ sửa đôỉ: Nếu khách muốn thay đổi cần kiểm tra xem khách sạn có khả năng đáp ứng được yêu cầu mới của khách không? nếu khách sạn đáp ứng được, nhân viên đặt buồng cần khẳng định lại với khách về sự thay đổi. Nếu khách sạn không đáp ứng được, nhân viên đặt buồng cần thoả thuận lại với khách và ghi nhận kết quả.

+ huỷ bỏ: Nếu khách muốn huỷ bỏ đặt buồng thì nhân viên vẫn phải vui vẻ với khách và tế nhị tìm hiểu lý do khách huỷ bỏ và thuyết phục khách thêm một lần nữa. Nếu khách vẫn quyết định huỷ đặt buồng thì nhân viên cám ơn khách đã thông báo cho khách sạn biết và hẹn dịp khác khách sạn được đón khách.

Trong trường hợp cần thiết phải thông báo cho khách số tiền phải trả cho việc huỷ bỏ đặt buồng.

·Nhân viên cần ghi lại đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

-Thay đổi hoặc huỷ bỏ đặt buồng được yêu cầu.

-Tên người yêu cầu cần thay đổi hoặc huỷ bỏ đặt buồng.

-Ngày, tháng năm thực hiện thay đổi hoặc huỷ bỏ đặt buồng.

-Tên nhân viên ghi nhận thông tin.

·Sửa biểu mẫu, sơ đồ đặt buồng của khách sạn, cập nhật tình trạng đặt buồng.

·Liên hệ với khách đặt buồng trong danh sách khách chờ nếu khách sạn có thể đáp ứng được yêu cầu của khách.

Bước tám: Tổng hợp tình hình đặt buồng và chuyển cho bộ phận đón tiếp.

ví dụ: Sơ đồ mật độ buồng theo tháng cho các loại buồng.

Hàng ngày nhân viên đặt buồng chuẩn bị danh sách khách dự định đến và đi trong ngày nhằm mục đích giúp cho khách sạn nắm được số lượng khách và nhân viên lễ tân chuẩn bị hồ sơ đăng ký hay thanh toán cho khách.

Nhân viên đặt buồng ghi laị, cập nhật các thông tin sau:

-Số phiến đặt buồng.

-Sửa đổi và huỷ bỏ đặt buồng.

-Số khách vãng lai đến trong ngày.

-Số khách ở quá hạn và khách trả buồng trước dự định.

-Số khách đặt buồng nhưng không tới.

Đăng ký Quản lý khách sạn Skyhotel

Bot statistics for this page


Quy trình nhận đặt phòng khách sạn – WINE’S BLOG

image-2370.jpg

Kinh doanh khách sạn khó mà dễ…

1/ Giá mâu thuẩn và không Logic:

Đây là lỗi phổ biến nhất ở nhiều khách sạn tính theo giờ. Ví dụ vài khách sạn đôi khi giá giờ mắc hơn cả giá ngày, một số khách sạn lại rơi vào trường hợp quá mắc so với giá bình thường. Ví dụ: Khách ở 1h-3h nhận phòng sau 22 – 24h tính giá nguyên ngày dù chính sách giá theo giờ chỉ bằng 1/4-1/2 giá theo ngày. Khi bạn thiết lập tính giá theo giờ, nghĩa là bạn đang hình thành cho khách hàng một quán tính tiền phòng sẽ tính theo giờ như nhau ở mọi thời điểm hoặc chỉ có thể chênh lệch một mức hợp lý. Nhưng khi tính giá như ví dụ trên thì rõ ràng khiến khách hàng rất khó chịu. Thậm chí khách hàng cho rằng bạn đang lừa họ. Nếu bạn đang theo đuổi chính sách này thì bạn để ý là rất ít khách ghé lại lần 2 giờ này và thậm chí không muốn ghé lại khách sạn của bạn bất kể lúc nào

 2/ Không có chiến lược về giá :

Ở mức độ cao hơn rất nhiều khách sạn chỉ đưa ra chính sách giá một cách ngẫu hứng hoặc theo các khách sạn khác. Tăng hoặc giảm giá vô tội vạ …vv
Làm thế nào để xây dựng một chiến lược về giá? Bạn có thể tham khảo các nguyên tắc cơ bản như sau:

- Khi nào tăng giá: Theo thứ tự khi khách sạn quá đông so với mức phục vụ của bạn (Qui luật cung cầu) -> Khi chi phí tăng cao đáng kể  (xin nhấn mạnh điều kiện và) ít cạnh tranh -> Thay đổi phân khúc thị trường cao hơn (Đi kèm nâng cấp khách sạn) -> Thay đổi phân khúc thị trường.
Thật tình thì rất ít cơ hội để bạn tăng giá. Hầu hết khách sạn bây giờ tăng giá theo xu hướng lạm phát mà không hề đếm xỉa đến qui luật cung cầu. Bạn phải bảo đảm 1 điều là việc tăng giá doanh thu tăng dư (nhờ tăng giá) phải lớn hơn ít nhất 20% thất thu do mất khách. 

Tiếp xúc hàng trăm khách sạn, bạn hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng một số khách sạn nhỏ với qui mô 16 phòng lại có doanh thu 5-11 tr/ngày. Thậm chí doanh thu hơn nhiều khách sạn 2 sao với gần 40 phòng. Tất nhiên nếu chỉ so sánh sự khác biệt ở vài trường hợp thì không phải là một phân tích đúng đắn. Trong trường hợp này dựa vào hàng trăm khách sạn tôi chỉ phân tích số liệu dựa vào chính sách giá để giải thích phần nào .Tại sao những khách sạn trên lại có doanh thu lớn như vậy. Hãy tham khảo các chiến lược/thủ thuật về giá giúp tăng doanh thu và khắc phục các sai lầm về qui định giá

Khách sạn thông thường tính tiền theo các tình huống sau:
- Thuê theo giờ: Doanh số tăng 47% so với khách sạn không có thuê theo giờ
- Tính giá qua đêm: Doanh số tăng 14% so với khách sạn không có tính giá qua đêm (Trường hợp khách vào trễ chủ yếu sau 18h đến trưa 12h giá thấp hơn theo ngày)
- Giá theo ngày: Khách sạn không có giá thỏa thuận (mặc cả) hoặc hạn chế thỏa thuận doanh thu tăng 11% so với khách sạn có thỏa thuận giá.
– Quá giờ / hoặc trước 12h: Khách sạn có chính sách giá linh động doanh thu tăng 7,2 % so với khách sạn chính sách cứng ngắt

+ Thuê theo giờ: Nhìn vào phạm vi xã hội, phân khúc thị trường, rõ ràng nhu cầu theo giờ ở VN rất lớn. Cả ở những thành phố lớn hay tỉnh lẻ. Vì thế không ngạc nhiên nếu khách sạn (qui mô 2 sao trở xuống) có doanh thu tăng gần 50% so với khách sạn chỉ cho thuê theo ngày. Với phân khúc 2 sao trở xuống, việc bỏ qua thuê theo giờ là một sai lầm khiến khách sạn có thể thất thu lớn. Ngay cả phân khúc 3 sao trở lên theo tôi bỏ chính sách giá theo giờ này là một thiếu sót. Bạn cũng nên để ý một điều ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu theo giờ thiếu để bảng thông báo. Những khách sạn không để bảng thuê giờ doanh thu thấp hơn nhiều so với khách sạn có để bảng. Hiển nhiên rồi, khi vào khách sạn, khách rất ngại nếu phải đi ra vì họ chỉ cần theo giờ. Vì tính sỉ diện, hầu hết mọi người chọn tính an toàn là chỉ chọn những khách sạn để bảng nếu họ không chắc khách sạn của bạn có chính sách giá theo giờ.

Tính giá qua đêm: Rất nhiều khách công tác và du lịch buột phải nhận phòng vào những thời điểm không thuận tiện như quá trễ. Giá phòng 1 ngày bằng 24h vì thế bản năng tâm lý luôn khiến cho bất kỳ khách hàng nào cũng cảm thấy thiệt khi phải trả tiền cho cả khoản thời gian mà họ không dùng đến. Chính vì thế những khách sạn năng động có chính sách giá qua đêm dành cho đối tượng khách hàng này. Không ngạc nhiên nếu doanh thu của họ tăng tới 14% so với khách sạn không có chính sách này. Thủ thuật cho trường hợp này. Khách sạn của bạn chỉ cần giảm 10% giá phòng theo ngày chỉ để tạo cảm giác tâm lý là công bằng. Bạn sẽ ngạc nhiên vì doanh thu của khách sạn cải thiện đáng kể. Nếu khách sạn của bạn ở trong khu vực đều có tính giá qua đêm thì doanh thu của khách sạn sẽ sụt giảm nghiêm trọng do bị mất khách. Sự khác nhau trong chinh sách qua đêm cũng ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu tùy theo khu vực và sự cạnh tranh.

+ Giá theo ngày: Sự khác biệt trong trường hợp này là các khách sạn có thỏa thuận giá dường như doanh thu ít hơn. Rõ ràng những khách sạn có sự mặc cả luôn không tạo sự chuyên nghiệp và hài lòng của khách hàng. Những khách hàng có tính sỉ diện không hề thích điều đó, nhất là khi họ đi cùng bạn gái. Dĩ nhiên đối tượng khách hàng này cảm thấy dịch vụ của bạn kém hơn số tiền họ bỏ qua bởi vì đơn giản họ không thích mặc cả. Điều nghiêm trọng hơn nữa khi thực hiện chính sách mặc cả, chính là kẻ hở tiếp tân gian lận. Bạn cũng sẽ luôn bị làm phiền bởi tiếp tân khi không tự quyết định được giá. Áp lực hoặc tâm lý tìm cách gian lận khiến thái độ phục vụ của tiếp tân trở thành thảm họa. Không ngạc nhiên nếu chính sách mặc cả của bạn không hề giúp tăng doanh thu mà ngược lại

+ Quá giờ / hoặc trước 12h: Hiển nhiên bản năng không ai trong chúng ta lẫn khách hàng hài lòng khi phải thanh toán phần mà mình không dùng đến. Vì thế các khách sạn có chính sách giá linh động trong trường hợp này vẫn chiếm ưu thế hơn khách sạn có chính sách giá quá cứng ngắt. Cụ thể bạn nên qui định quá giờ trả phòng dưới 1h nên miễn phí hoặc cộng thêm không quá 10% giá phòng. Và nên qui định cụ thể ít nhất 6h không quá 50% giá phòng. Đây thông thường là kẻ hở của tiếp tân gian lận. Vì thế bạn nên qui định cụ thể rõ ràng bằng văn bản và nên để vị trí mà khách hàng có thể quan sát được. Nếu không muốn mất khách.

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Bot statistics for this page


Kinh doanh khách sạn khó mà dễ…

image-2371.jpg

Cho mình hỏi thông tin về cách đặt phòng tại agoda.com – Phuot.vn

- Mình thấy trong diễn đàn rất nhiều chỗ nói về đặt phòng tại http://www.agoda.com, mình thấy giá tại trang web này rất rẻ.

- ví dụ : khách sạn Angkor Holiday ở Siem Reap mà mình đã từng ở (4 *) giá phòng của nó thấp nhất là 110 $, nhưng trên trang Agoda giá chỉ 543906 đồng: http://www.agoda.com/asia/cambodia/siem_reap/angkor_holiday_hotel.html
– Đây là hình mình chụp khách sạn này:

http://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/2010-06-04-cd-cpc-311-siem-riep.jpg

- Mình cũng đi NN vài lần, nhưng chỉ đi theo tour thôi. Sang năm mình định phượt 1 chuyến từ Bình Dương đi Hà Nội rồi vào Nghệ An đi Lào, vậy bạn nào đã từng đặt phòng online cho mình hỏi :
+ Trang web này có đại diện ở VN không (mình nghe nói là có ở Hà Nội, nhưng không biết địa chỉ) ? nếu mình không rành tiếng Anh thì có cách nào giao dịch với nó được không (thông qua đại diện ở VN chẳng hạn) ?
+ Có bạn nào đặt phòng tại Agoda mà khi đến ks bị trục trặc không? và cách xử lý của các bạn.
+ Giá trên trang Agoda này là giá thanh toán cuối cùng (bao gồm tất cả các loại thuế, phí thanh toán …)?
+ Ngoài trang web này, có trang nào cho phép đặt phòng giá tương đương Agoda mà quan trọng nhất là giao tiếp bằng tiếng …. Việt !:D
Cảm ơn các bạn nhiều!


Bothshoes

21-03-2011, 13:37

agoda tiếng việt: agoda.vnGiá agoda niêm yết chưa có thuế phí dịch vụ đâu. Bạn phải để ý kỹ khi đặt phòng

Nói chung giá cũng không rẻ hơn giá niêm yết của chính hotel đấy đâu. Nêu có rẻ hơn thì cũng không đáng kể.

Đặt phòng qua agoda phải có thẻ tín dụng thanh toán được qua internet. Họ sẽ cắt tiền của mình luôn lúc booking. Đặt phòng xong, in confirm họ gửi qua email, lúc check in đưa cho hotel thế là được chẳng có vấn đề gì đâu.

Mình đi nước ngoài toàn tự đặt phòng trên trang web của chính hotels, chỉ cần cung cấp số credit card để secure booking thôi, không bị cắt tiền luôn, đến khi check out mới bị quẹt thẻ cắt tiền. Nên thẻ không cần đăng ký thanh toán được qua internet, đỡ rủi ro


Especen

10-04-2011, 00:47

Tốt nhất là cứ đặt phòng trực tiếp với khách sạn thì mới hy vọng được giá rẻ nhất & quan trọng là thông tin rõ ràng nhất. Các trang web đặt phòng online như Agoda chẳng hạn cũng chỉ là đứng giữa ăn tiền cò thôi.


truonghang

10-04-2011, 01:27

đặt Agoda nhiều khi rẻ hơn nha các bạn!


tinh_tang

16-04-2011, 18:04

Giá trên agoda ko có rẻ hơn đâu bạn ơi, mình đã từng book và đến nơi mới thấy deal giá trực tiếp còn tốt hơn. Chưa kể là bạn còn bị mất tiền nếu muốn cancel phòng hoặc bạn ko đến kịp ngày.


yenmo

25-04-2011, 13:18

agoda rất nổi tiếng cho thị trường đặt phòng khách sạn trực tuyến. Hình như có phiên bản tiếng việt đó bạn. Giá trên agoda có thể rẻ hơn giá bạn đặt trực tiếp tại khách sạn.Hiện tại ở VN hình như chưa có trang nào đặt phòng khách sạn trực tuyến, xác nhận trực tuyến, tính năng như agoda.

Mình nghe nói agoda có đại diện ở VN, nhưng mà 1 nhân viên cho 1 khu vực miền Trung, chuyên quản lý giá cả trên mạnh chứ ko phải hỗ trợ khách hàng. Nếu có chuyện gì thì email hay đt qua bên Thái Lan.

Mình có thấy trang web www.yourlocalbooking.com (http://www.yourlocalbooking.com/) của người Việt, nhưng chưa có tiếng việt:D chức năng tương đương như agoda. Bạn chỉ cần thanh toán trước 10%, 90% còn lại bạn sẽ thanh toán ngay tại khách sạn. Trang web còn cung cấp dịch vụ đưa đón sân bay (liên kết với các nhà cung cấp địa phương). Bạn có thể thanh toán 10% qua OnePay hay chuyển tiền vào TK ATM. Trang này có người Việt hỗ trợ online và offline.

Chỉ tiếc là hệ thống này mới chỉ có toàn bộ khách sạn ở thành phố Hội An, các tỉnh thành khác chưa có. Mình nghĩ trang web này mới nên chưa mở rộng.


tuanxipo

02-10-2011, 20:09

Để đặt phòng tại Phú Quốc các bạn có thể vào website www.phuquocbook.com (http://www.phuquocbook.com)
và đặt phòng tại Côn đảo vào www.datphongcondao.vn (http://www.datphongcondao.vn)
Website mới , đơn giản , giá tốt , dịch vụ do người địa phương chăm sóc .


kuteq

03-10-2011, 04:15

có lý nhỉ , mà đi phú Quốc nên đi mùa nào đẹp nhất nhỉ, ở phú quốc có lễ hội gì hok anh ?


tuanxipo

03-10-2011, 12:54

có lý nhỉ , mà đi phú Quốc nên đi mùa nào đẹp nhất nhỉ, ở phú quốc có lễ hội gì hok anh ?Phú quốc ít lễ hội lắm , đi vào mùa từ tháng 11 đến tháng 5 hằng năm là tuyệt nhất .


destiny

15-10-2011, 08:26

Ngoài Agoda.vn có hỗ trợ tiếng Việt bạn có thể tham khảo thêm booking.com cũng có tiếng Viêt – trang này thì không phải lúc nào cũng charge tiền của bạn khi đặt phòng mà có khi chỉ cần bạn cung cấp thông tin thẻ tín dụng và chỉ charge tiền nếu bạn hủy phòg không đúng diều kiện thôi- thường thì bạn thanh toán tiền tại ks
Nếu đặt các ks nhỏ hoặc guesthouse bạn có thể tham khảo hostelworld.com chir thu phí 10% đặt cọc và hình như 2$/phí đặt phòng , số tiền còn lại thanh toán tại ks
Cách tốt nhất là liên hệ ks để book phòng trực tiếp sau khi so sánh giá tại các trang web đặt phòng
Ah! agoda hay các trang mình mới nói trên không phải ăn tiền có mà là họ sẽ thu phí dịch vụ của khách sạn chứ không phải của khách du lịch nhé, đồng thời các trang web này luôn yêu cầu ks báo giá đúng với thực tế của ks nên bạn có thể tham khảo trước khi đặt phòng


tuanxipo

15-10-2011, 08:56

Đặt phòng Online hạn chế nhất là không ai tư vấn cho mình . Ví dụ bạn đi du lịch nước ngoài mà lên Agoda nhìn là hoa mắt luôn vì cái ks nào cũng như cái ks nào . Có bạn mình đi Hongkong , thấy rẻ mà ham book cái khách sạn đâu tuốt bên Tân Giới , nói chung xa trung tâm mà trước khi qua thì có ai biết trung tâm ở đâu , tên đường thì sao đọc được .
Thêm 1 hạn chế nữa của đặt phòng online là khách sạn ko nhà phòng trên hệ thống là mình po tay , không cách gì đặt được . Mặc dầu khách sạn gọi đến thì còn trống phòng.


CVN

16-10-2011, 13:54

Mình đặt phòng qua Agoda khá nhiều lần và rất hài lòng về mức giá nó có được. Với các KS lớn thì khách lẻ rất khó deal được với KS giá bằng giá của Agoda.


lady_kill3r

16-10-2011, 17:03

-Mình vote cho agoda.com and booking.com nha.Agoda ngay lúc khuyến mãi chớp nhoáng rất rẻ,thường thì thứ 6 hàng tuần.booking thì book vô tư,đến lúc change plans có thể cancel.Trước ngày qui định^^


Ragnarokggc

22-10-2011, 20:19

Giá agoda niêm yết chưa có thuế phí dịch vụ đâu. Bạn phải để ý kỹ khi đặt phòngNói chung giá cũng không rẻ hơn giá niêm yết của chính hotel đấy đâu. Nêu có rẻ hơn thì cũng không đáng kể.

Giá agoda là đủ hết phí rồi mà bạn, trừ khi bạn dùng thêm dịch vụ phòng ví dụ như ăn đêmv…v…. thì check out mới phải thanh toán nốt chi phí mình hay đặt trên đó, trả tiền trc sau lúc check out đều ko phải trả thêm gì, giá cũng rẻ hơn giá niêm yết chính nhiều vì mình hay check qua ks trc, mình đi agoda cũng nhiều, nói chung là tiện lợi, hotels cũng hay nhưng mình ko dùng mấy nên cũng ko biết thế nào

Giá trên agoda ko có rẻ hơn đâu bạn ơi, mình đã từng book và đến nơi mới thấy deal giá trực tiếp còn tốt hơn. Chưa kể là bạn còn bị mất tiền nếu muốn cancel phòng hoặc bạn ko đến kịp ngày.
Mình tg book cái này thì trang nào cũng bị trừ phí nếu cancel

Nói chung mình thấy các web bây giờ đặt phòng đều tiện lợi, giá tiền hợp lý hơn book trực tiếp hoặc qua các đại lý tour,m giúp cho việc du lịch cũng dễ dàng hơn. Nếu bạn có ý định book phòng thì nên gọi trực tiếp sau đó so sánh giá của vài trang book online + tra thêm voucher nữa


An Khánh

30-11-2011, 15:17

Để biết agoda hay booking hay web đặt phòng nào có giá thấp nhất tại thời điểm bạn muốn đặt phòng thì bạn làm cách nào? Bạn vào từng website xem giá rồi ghi lại?Chia sẻ với các bạn cách này – luôn đặt được phòng với giá thấp nhất! Cực tiện dụng!

Bạn vào trang so sánh giá http://www.khachsanre.net để xem giá phòng và xem so sánh giá của các khách sạn trên thế giới luôn, xem ngày mình muốn đặt phòng, khách sạn nào còn phòng trống, giá khách sạn được đưa ra thấp nhất là của thằng agoda hay booking hay vv …

Như vậy các bạn khỏi phải băn khoăn hay tranh luận agoda hay booking – bên nào thấp hơn.


An Khánh

30-11-2011, 15:20

Không có website đặt phòng nào luôn cố định giá thấp nhất đâu. Thùy thời điểm, tùy thị trường,…Vậy nên cứ vào check giá của tất cả các web đặt phòng online uy tín ở http://www.khachsanre.net để biết bên web nào cho giá thấp nhất là mình book thôi :)

Chúc mọi người đặt được phòng khách sạn như ý!


mytourvn

12-12-2011, 17:03

Giá trên Agoda là chưa bao gồm VAT bạn ah. Còn trừ phí thì cái này liên quan tới chính sách hủy phòng của khách sạn, nếu site đặt phòng có thể thương lượng, hỗ trợ cho KH thì một số trường hợp ks họ sẽ không phạt.


Jackie Phan

16-12-2011, 17:23

Các bác ơi. Em thấy giờ đi du lịch rất dễ đặt phòng qua mạng vì đa số các khách sạn và resort đều có website và có hệ thống booking online tự động. Riêng đặt phòng tại agoda.com hoặc booking.com thì các bác ít khi đặt được phòng giá rẻ vì họ là đại lý online cho các khách sạn & resort nên họ có chính sách commission cho các online agencies đó.Có những thời điểm như sau các bác có thể đặt phòng được giá rẻ (đặt trực tiếp qua website các khách sạn): Những ngày trước Tết Âm Lịch (28 – 30 tháng Chạp), Sau ngày Lễ 30/4 – 1/5, Sau ngày Lễ 2/9 đến hết 31/10. Các ngày đó đa số khách sạn hay resort nào cũng ế hết vì khách đi du lịch sẽ có 2 mùa mà dân trong nghề thường gọi là mùa nội địa và mùa inbound, mùa nội địa thì tập trung vào các tháng 6 đến hết tháng 8, mùa inbound thì từ tháng 12 đến hết tháng 3 hằng năm là hai mùa cao điểm nhất nên rất khó đặt phòng giá rẻ được. Ngoài ra những nơi sau đây ít thu hút khách nước ngoài (inbound) vì không phải là tour chính nên giá phòng sẽ rất rẻ trong thời điểm từ tháng 11 đến hết tháng 4 (ngoại trừ ngày Lễ Tết) như: Long Hải (thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu), Đà Lạt, Phú Yên, Qui Nhơn, Buôn Mê Thuột.

Em vừa mới đi Anoasis Beach Resort ở Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu về và đã book được phòng giá rẻ 78USD/ Bungalow hướng biển rất rộng rãi và riêng biệt, Em post hình phòng mà Em đã ở lên đây cho các bác tham khảo nhé, phòng này có tên là Cottage Bungalow mà giá bình thường là 150USD/đêm (em vớ được khuyến mãi giảm đến 50% keke):

http://ng4.upanh.com/b1.s24.d2/38973dbfa99c39a0cf9c4df081863d4d_38987224.cottageb ungalow.jpg

Bác nào có đi du lịch thì mau mau đặt phòng vì khuyến mãi Khủng này hình như đến 22/12 là hết hạn rồi thì phải. Đây là website của Anoasis Resort: www.anoasisresort.com.vn


nganbeo

17-01-2013, 13:12

Chào cả nhà,Tớ chuyên đặt phòng trên Agoda để đi du lịch, trộm vía là cũng chưa thấy trục trặc gì cả, vừa rồi có đứa bạn đang đi chơi thì người nhà bị mất đột ngột, nó hủy đặt phòng được hoàn lại 100% tiền luôn (thấy bảo hình như gửi giấy chứng tử copy cho bên Agoda nữa) mặc dù phòng nó đặt là không hoàn phí hủy đổi nhé!

Nếu bạn nào muốn đặt phòng trên Agoda mà ko có thẻ tín dụng, tớ có thể đặt giùm cho vì tớ hay đi, nên găm trong người 3 cái thẻ.

Khách sạn ở đâu thì có thể đọc review xem, còn nếu ở Băng Cốc thì có thể hỏi tớ tại tớ đang ở Băng Cốc, mấy tháng nữa mới đi chỗ khác cơ.


Nguoi_Binh_Duong

20-01-2013, 10:45

@nganbeo : Tháng 4/2013 này mình với một số anh em Phượt Bình Dương + Cần Thơ cũng qua Thái Lan. Không biết khoảng thời gian này bạn còn ở Thái Lan không? Nếu được bạn cho mình địa chỉ email, khi nhóm mình thống nhất lịch trình xong nhờ bạn check lại giúp.


Sử dụng Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel để đạt hiệu quả cao nhất

Bot statistics for this page


Cho mình hỏi thông tin về cách đặt phòng tại agoda.com – Phuot.vn

image-2374.jpg

Đặt phòng khách sạn – Cộng đồng Sales

1. Khái quát về đặt buồng.
Đặt buồng trước là sự thoả thuận giữa khách với khách sạn trong đó khách sạn dành cho khách loại buồng, số lượng buồng và các nhu cầu đặc biệt vào thời gian cụ thể mà khách yêu cầu để sử dụng trong thời gian lưu trú tại khách sạn.
2. Mục đích của việc đặt buồng.
Việc đặt buồng trước của khách giúp cho khách sạn nắm đựơc số lượng khách vào một thời điểm trong tương lai. Do đó giúp khách sạn lên được kế hoạch trước và đảm bảo có buồng cho khách vào ngày họ tới, tối đa hoá công xuất buồng và doanh thu buồng. – Công việc đặt buồng được thực hiện tốt sẽ giúp khách sạn chủ động trong việc đón tiếp và thoả mãn nhu cầu của khách sạn cũng như phân công , bố trí và điều phối hoạt động trong khách sạn. Ngược lại hệ thống đặt buồng không tốt sẽ làm giảm công xuất sử dụng buồng và doanh thu của khách sạn, thậm chí còn tạo ấn tượng xấu cho khách. -Với các khách sạn chưa được vi tính hoá thì nhân viên đặt buồng sử dụng các hồ sơ, biểu mẫu để nhận đặt buồng còn các khách sạn đã được vi tính hoá thì việc nhận đặt buồng chủ yếu trực hiện trên vi tính. Cho dù các nhân viên đặt buồng có nhận đặt buồng theo hình thứ nào thì viên nhân viên đặt buồng cho khách cũng bao gồm của các công việc sau: – Tiếp nhận yêu cầu đặt buồng. – Xác định khả năng đáp ứng. – Thoả thuận đặt buồng với khách. – Ghi nhận các thông tin đặt buồng. – Gửi xác định đặt buồng cho khách. – Lưu trú các hồ sơ đặt buồng.
II. Các nguồn khách đặt buồng.
1. Nguồn khách đặt buồng trực tiếp.
Khách (khách lẻ hoặc khách đoàn) trực tiếp đặt buồng với khách sạn. Đối tượng khách này có thể sử dụng các cách thức đặt buồng sau: – Trực tiếp đến khách sạn. – Gọi điện thoại – Gửi thư tin, fax, thư điện tử ( e mail)… – Qua Internet
2. Nguồn khách đặt buồng qua các đại lý trung gian
Khách đặt buồng củat khách sạn thông qua các đại lý trung gian như; – Đại lý du lịch. – Hãng lữ hành – Hãng hàng không – Văn phòng du lịch địa phương, văn phòng đại diện nước ngoài, sư quán… Đối với các hãng du lịch, khách sạn có thể sử dụng một số hình thức bán buồng linh hoạt sau:
• Khách sạn dành một số lưọng buồng nhất định cho các hãng ( allotment) Khách sạn dành một lượng buồng nhất định để các hãng du lịch và hàng không chủ động bán buồng cho khách mà không cần yêu cầu đặt buồng trứơc. Sau khi đã bán buồng cho khách được , hãng mới để khẳng định việc đặt buồng với khách sạn. Nếu các hãng này không bán hết số lượng buồng mà khách sạn đã dành cho hãng trong một khoảng thời gian nhất định theo thoả thuận thì hãng không phải nộp bất cứ một khoản tiền nào .
• Khách sạn cho phép hãng du lịch, văn phòng trung tâm đặt bán buồng không hạn chế về số lượng trong thời điểm nhất định ( Free sale). Khách sạn cho phép một số khách du lịch, văn phòng, trung tâm đặt buồng được bán buồng của mình không hạn chế về số lượng nhưng sẽ quy định trong một thời gian, thời điểm nhất định. Khi cần khách sạn vẫn có thể thay đổi hoặc yêu cầu ngừng bán.
3. Nguồn khách qua hệ thống đặt buồng trung tâm.
Hệ thống đặt buồng trung tâm thường được thiết lập giữa các khách sạn trong cùng một tập đoàn hoặc các tập đoàn khách sạn khác nhau, các hãng hàng không, du lịch nhằm mục đích tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc đặt buồng khách sạn, khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm của khách sạn trong cùng hệ thống. Hệ thống đặt buồng trung tâm tiếp nhận các yêu cầu đặt buồng của khách hàng và phân bổ cho các khách sạn trong hệ thống của mình. Khách hàng được cung cấp các số điện thoại miễn phí (toll free) của hệ thống nên có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng. Nhờ hệ thống đặt buồng này các khách sạn thu hút khách và tiết kiệm được chi phí quảng cáo. Hiện nay, trên thế giới có một số hệ thống đặt buồng cho các hãng hàng không và khách sạn. Một trong số đó là GDS ( Global Distribution Systerm), hệ thống này rất phổ biến. Được nhiều khách hàng và hàng không sử dụng.
III. Các loại đặt buồng.
1. Đặt buồng có đảm bảo ( Guaranteed reservation)
Đặt buồng có đảm bảo là giao kèo giữa khách sạn và khách mà theo đó khách sạn phải đảm bảo giữ buồng cho khách tới thời điểm check out của ngày hôm sau ngày khách định đến. Nếu khách không sử dụng buồng và không báo huỷ theo quy định của khách sạn thì khách phải đền bù tiền cho khách sạn. Đặt buồng có đảm bảo được thực hiện thông qua; – Thanh toán trước tiền buồng. – Tiền đặt cọc. – Thẻ tín dụng – Các đại lý du lịch,các công ty có hợp đồng với khách sạn..
2. Đặt buồng không được đảm bảo ( Non- guaranteed reservation)
Đặt buồng không được đảm bảo là việc đăng ký giữ chỗ trước mà khách sạn chỉ giứ buồng cho khách sạn giữa một thời điểm nhất định, tuỳ theo quy định của từng khách sạn (thường là 18.00h ) của ngày khách định đến. Sau giờ đó nếu khách không tới, khách sạn có quyền bán buồng cho khách khác.

QUY TRÌNH NHẬN ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Bước một: Nhận yêu cầu đặt buồng. Khi nhận yêu cầu đặt buồng của khách (trực tiếp hoặc gián tiếp), nhân viên đặt buồng phải ghi nhận đầy đủ những thông tin sau: -Tên khách ( tên đoàn khách), tên người đăng ký. -Địa chỉ, số điện thoai hoặc fax của người đặt buồng. -Số khách cùng đi trong đoàn. -Ngày giờ đế, và số đêm lưu trú -Số lượng buồng và loại buồng. -Giá buồng và hình thức thanh toán. -Loại đặt buồng ( bảo đảm hay không đảm bảo). -Các yêu cầu đặc biệt của khách ( nếu có).
Bước 2: Xác định khả năng đáp ứng của khách sạn. Trong khi tiếp nhận yêu cầu đặt buồng của khách, nhân viên đặt buồng phải kiểm tra xem số lượng buồng và loại buồng còn trống của khách sạn có đáp ứng yêu cầu của khách hay không? Nhân viên đặt buồng cần kiểm tra các dữ liệu về tình hình buồng trống của khách sạn qua các biểu bảng, máy vi tính để xác định khả năng tiếp nhận đặt buồng. Tuy nhiên khách sạn có thể nhận số buồng đặt trước nhiều hơn so với số buồng thực trống của mình (với một tỷ lệ phầm trăm nhất định không quá nhiều) vì trong trường hợp khách báo huỷ đột xuất nhằm tối đa hoá công xuất sử dụng buồng. Vì thế, số buồng có khả năng đáp ứng của khách sạn vào một ngày cụ thể lớn hơn số buồng thực trống và được theo công thức sau: Bước ba: Thoả thuận và thuyết phục việc đặt buồng với khách. a.Nếu khách sạn có khả năng đáp ứng yêu cầu của khách. Nhân viên thông báo lại cho khách, thoả thuận về giá buồng, các dịch vụ kèm theo và các yêu cầu đặc biệt khác. Khi thoả thuận về giá, nhân viên đặt buồng cần nắm vững hệ thống giá buồng và các chính sách về giá của khách sạn đối với từng loại đối tượng khách. Nhân viên nên sử dụng 1 trong 3 phương pháp bán buồng sau:
•Giới thiệu một số loại buồng cho khách lựa chọn.
Nhân viên giới thiêu cho khách 2-3 loại giá buồng của khách sạn và hỏi khách thích loại buồng nào. Khách hàng sẽ có khuynh hướng chọ loại giá buồng ở giữa. phương pháp này là cách bán buồng dễ thực hiện và có hiệu quả để hướng khách hàng thuê buồng có mức giá thấp. Khách không cảm thấy bị áp lực từ phía nhân viên mà họ cảm thấy họ tự quyết định lựa chọn.
• Giới thiệu loại buồng từ mức giá cao trở xuống Nhân viên giới thiệu với khách từ loại buồng có mức giá cao nhất với sựu mô tả những tiện nghi trang thiết bị có trong buồng. có thể có 02 khả năng xẩy ra:
-Khách dồng ý thuê buồng với mức giá cao đó.
-Khách không đồng ý mức giá cao nhất. nhân viên sẽ giới thiệu tiếp loại buồng có giá thấp hơn (theo nguyên tắc từ cao xuống thấp) cho đến khi khách sạn đưa ra quyết định lựa chọn buồng. Nhân viên nên áp dụng phương pháp này với đối tượng khách chưa biết về các loại buồng của khách sạn đối với các đối tượng khách thương gia, khách đi hưởng tuần trăng mật, khách có khả năng thanh toán cao…
•Giới thiệu loại buồng từ mức giá yêu cầu lên loại cao hơn Phương pháp này thường được áp dụng đối với những khách hàng đã đặt buồng trước. khi khách tới làm thủ tục đăng ký khách sạn, nhân viên lễ tân khéo léo gợi ý khách thuê buồng loại giá cao hơn. Chẳng hạn như “ chi thêm 15 đô la ông sẽ có được buồng có tầm nhìn đẹp hơn”. b.Nếu khách sạn không có khả năng đáp ứng yêu cầu của khách. Nhân viên đặt buồng nến khéo léo gợi ý cho khách phương án thay đổi (loại buồng, ngày đến..). trong trường hợp khách không đồng ý thì nhân viên đặt buồng lịch sự xin lỗi khách và thông báo với khách đưa tên khách vào “ danh sách khách chờ” và xin địa chỉ liên lạc với khách. Nếu khách không chấp nhận thì giới thiệu khách sang khách sạn khác tương đương và hẹn một dịp khác. Nhân viên có thể từ chối nhận đặt buồng đối với những khách có tên trong sổ đen của khách sạn ( trước đây đã vi phạm nội quy của khách sạn, không có khả năng thanh toán hoặc hành nghề mại dâm..)
* Danh sách khách chờ (Waiting list) Danh sách khách chờ là bản liệt kê tên, địa chỉ liên lạc và các thông tin cần thiết của những khách đặt buồng mà khách sạn chưa đáp ứng được tại thời điểm đó. Nhân viên đặt buồng sẽ thông báo cho khách ngay khi khách sạn có thể đáp ứng được những yêu cầu để nhận lại đặt buồng của khách.

Bước bốn: Nhập các thông tin đặt buồng Sau khi đã thoả thuận với khách, nhân viên đặt buồng tiến hành nhập các thông tin đặt buồng theo quy định của khách sạn. Ví dụ: 2 mẫu phiếu nhận đặt buồng cho khách lẻ và khách đoàn Bước năm: Khách sạn khẳng định việc đặt buồng. Ngay sau khi nhận đặt buồng, nhân viên lễ tân phải khẳng định việc đặt buồng với khách bằng điện thoại, thư, fax hoặc e mail theo quy định của khách sạn. một số thông tin cần được khẳng định là:
-Tên khách hàng, địa chỉ và số điện thoại.
-Loại buồng, giá buồng
-Số lượng buồng và số lượng khách.
-Ngày giờ đến và số đêm lưu trú. -Các yêu cầu đặc biệt của khách.
-Đặt buông có đảm bảo hay không đảm bảo.
-Phương thức thanh toán.
-Số đặt buồng ( số của phiếu đặt buồng).
Bước sáu : Lưu thông tin đặt buồng. Mọi thông tin về việc đặt buông của khách phải được cập nhật và lưu giữ đày đủ theo thứ tự ngày đến và danh sách khách được xếp theo vần anphabê.. việc lưu dữ giúp khách sạn có được những thông tin đầy đủ khi khách đến. nhân viên theo dõi được mật độ buồng tại các thời điểm khác nhau và giúp cho việc nhận đặt buồng được nhanh chóng chính xác và hiệu quả. Bước bảy: Nhận khẳng định lại từ khách. Thông thường các khách sạn yêu cầu khách khẳng định lại việc đặt buồng trước ngày khách đến tuỳ theo quy định của từng khách sạn tại các thời điểm khác nhau (thường là 15 ngày cho khách đoàn và 03 ngày cho khách lẻ) Nếu khách có sửa đổi hoặc huỷ bỏ thì nhân viên phải thực hiện các bước sau:
-Xác định lại phiếu đặt buông trước đó của khách bằng cách hỏi: ngày đến, ngày đi, tên khách, số lượng buồng… -Nhận thông tin thay đổi hoặc huỷ bỏ đặt buồng của khách:
+ Sửa đôỉ: Nếu khách muốn thay đổi cần kiểm tra xem khách sạn có khả năng đáp ứng được yêu cầu mới của khách không? nếu khách sạn đáp ứng được, nhân viên đặt buồng cần khẳng định lại với khách về sự thay đổi. Nếu khách sạn không đáp ứng được, nhân viên đặt buồng cần thoả thuận lại với khách và ghi nhận kết quả.
+ Huỷ bỏ: Nếu khách muốn huỷ bỏ đặt buồng thì nhân viên vẫn phải vui vẻ với khách và tế nhị tìm hiểu lý do khách huỷ bỏ và thuyết phục khách thêm một lần nữa. Nếu khách vẫn quyết định huỷ đặt buồng thì nhân viên cám ơn khách đã thông báo cho khách sạn biết và hẹn dịp khác khách sạn được đón khách. Trong trường hợp cần thiết phải thông báo cho khách số tiền phải trả cho việc huỷ bỏ đặt buồng.
•Nhân viên cần ghi lại đầy đủ và chính xác các thông tin sau:
-Thay đổi hoặc huỷ bỏ đặt buồng được yêu cầu.
-Tên người yêu cầu cần thay đổi hoặc huỷ bỏ đặt buồng.
-Ngày, tháng năm thực hiện thay đổi hoặc huỷ bỏ đặt buồng.
-Tên nhân viên ghi nhận thông tin.
•Sửa biểu mẫu, sơ đồ đặt buồng của khách sạn, cập nhật tình trạng đặt buồng.
•Liên hệ với khách đặt buồng trong danh sách khách chờ nếu khách sạn có thể đáp ứng được yêu cầu của khách. Bước tám: Tổng hợp tình hình đặt buồng và chuyển cho bộ phận đón tiếp.
Ví dụ: Sơ đồ mật độ buồng theo tháng cho các loại buồng. Hàng ngày nhân viên đặt buồng chuẩn bị danh sách khách dự định đến và đi trong ngày nhằm mục đích giúp cho khách sạn nắm được số lượng khách và nhân viên lễ tân chuẩn bị hồ sơ đăng ký hay thanh toán cho khách. Nhân viên đặt buồng ghi laị, cập nhật các thông tin sau:
-Số phiếu đặt buồng.
-Sửa đổi và huỷ bỏ đặt buồng.
-Số khách vãng lai đến trong ngày.
-Số khách ở quá hạn và khách trả buồng trước dự định.
-Số khách đặt buồng nhưng không tới.

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Bot statistics for this page


Đặt phòng khách sạn – Cộng đồng Sales

image-5413.jpg

3 khách sạn Việt Nam có tầm nhìn quyến rũ nhất châu Á

Trong danh sách vừa công bố, khách sạn Caravelle (TP.HCM) được vinh dự xếp vị trí thứ nhất, du thuyền Emeraude (vịnh Hạ Long) đứng vị trí thứ 4 và vị trí thứ 7 thuộc về khách sạn La Residence Hotel & Spa (Thừa Thiên – Huế).

3 khách sạn Việt Nam có tầm nhìn quyến rũ nhất châu Á - Ảnh 1

Bar Saigon Saigon trên khách sạn 5 sao Caravelle, TP.HCM

Những độc giả và khách du lịch được thăm dò có điểm chung không thích du lịch bụi mà muốn được thư giãn tại những điểm đến, những khách sạn sang trọng có không gian mở. Đây là nơi họ có thể chiêm ngưỡng toàn bộ quang cảnh xung quanh và tận hưởng những dịch vụ đi kèm như chơi tennis hay spa.

Điển hình, khách sạn 5 sao Palace Hotel Tokyo (thủ đô Tokyo, Nhật) có hồ bơi trong nhà và dịch vụ spa sang trọng. Tại đây, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh công viên hoàng gia, cung điện hoàng gia và tòa nhà quốc hội xung quanh.

Tại Hong Kong, từ cửa sổ các tầng 102-118 của khách sạn 5 sao Ritz Carlton, không một tiếng ồn và khói bụi, du khách có thể thỏa thích ngắm bao quát cảng Victora và đảo Hong Kong. Ngoài ra, hồ bơi trên tầng thượng cũng rất yên tĩnh.

Khách sạn 5 sao Caravelle tọa lạc ngay tại trung tâm sầm uất của TP.HCM và cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 8km. Có 6 nhà hàng và quầy bar, được khai trương vào mùa Giáng sinh năm 1959, khách sạn Caravelle đã trở thành nơi tổ chức các buổi họp mặt thân mật và tiệc dạ vũ sang trọng hàng đầu tại thành phố.

Đặc biệt, Pool Bar – quầy bar nằm cạnh hồ bơi là địa điểm lý tưởng để thưởng thức những thức uống mát lạnh cùng những món ăn nhẹ. Bar Saigon Saigon cũng được biết là “quán bar tầng thượng nổi tiếng nhất Sài Gòn”.

Tại vịnh Hạ Long, du ngoạn trên du thuyền Emeraude 5 sao, du khách có cơ hội được hòa mình vào thiên nhiên, được thả hồn không biết mệt mỏi khi ngắm nhìn làn nước trong xanh của vịnh, đặc biệt chiêm ngưỡng hàng ngàn hòn đảo đá vôi với muôn hình vạn trạng tuyệt đẹp.

Emeraude nghĩa là Ngọc Lục Bảo, một con tàu hơi nước kiểu Pháp đầu thế kỷ 20, nay được đóng lại theo phong cách truyền thống nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hiện đại, an toàn, tiện nghi của một du thuyền trên biển.

3 khách sạn Việt Nam có tầm nhìn quyến rũ nhất châu Á - Ảnh 2

Một góc khách sạn 5 sao La Residence Hotel & Spa (Thừa Thiên – Huế)

Khách sạn 5 sao La Residence Hotel & Spa từng là dinh thự của thống đốc Pháp vào những năm 1920. Khách sạn nằm bên bờ sông Hương thơ mộng, nhìn ra thành cổ và các lăng mộ thuộc triều Nguyễn những năm 1800. Đây là một điểm dừng chân lý tưởng để khám phá đất cố đô. Có rất nhiều hoạt động giải trí tại khách sạn này như đạp xe ngắm các danh lam thắng cảnh của thành phố, ngụp lặn tại bể bơi ngoài trời hay chơi tennis.

Dưới đây là top 10 khách sạn có tầm nhìn xung quanh quyến rũ nhất châu Á:

1. Khách sạn Caravelle, TP.HCM, Việt Nam

2. Khách sạn Chedi Chiang Mai, Thái Lan

3. Khách sạn The Chedi Club Tanah Gajah, đảo Bali, Indonesia

4. Du thuyền Emeraude, vịnh Hạ Long, Việt Nam

5. Khách sạn Grand Hotel, Bắc Kinh, Trung Quốc

6. Khách sạn Hyatt on the Bund, Thượng Hải, Trung Quốc

7. Khách sạn La Residence Hotel & Spa, Thừa Thiên – Huế, Việt Nam

8. Khách sạn Palace Hotel Tokyo, Nhật

9. Khách sạn Ritz-Carlton, Hong Kong

10. Khách sạn St. Regis Lhasa Resort, Tây Tạng, Trung Quốc

Theo Departures

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Bot statistics for this page


3 khách sạn Việt Nam có tầm nhìn quyến rũ nhất châu Á

image-2376.jpg

5 bí quyết thành công của ông chủ chuỗi khách sạn Four Seasons

Bước khởi đầu khiêm nhường

Sinh ngày 8/10/1931 tại Canada trong một gia đình gốc Do Thái nhập cư từ Palestine, Isadore Sharp có một bước khởi đầu rất khiêm nhường so với nhiều bạn cùng lứa. Trước khi cha của Isadore Sharp – ông Max Sharp – quyết định đầu tư kinh doanh nhà cũ bằng việc mua lại và tu sửa để bán lại, ông Sharp đã phải làm nghề phụ xây dựng tại các công trường với khoản thu nhập ít ỏi. Bất chấp hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngay từ khi Isadore Sharp còn nhỏ, cậu đã được bố tạo mọi điều kiện trong học tập.

Với nỗ lực học tập của bản thân, cuộc sống và sự nghiệp của Isadore Sharp thực sự thay đổi khi cậu thi đỗ vào khoa kiến trúc của Học viện Ryerson Polytechnical Institute ở Toronto, Canada. May mắn có đươc năng khiếu bẩm sinh đối với môn kiến trúc, Isadore Sharp luôn chứng tỏ vị thế là một học sinh xuất sắc tại khoa với số điểm đạt được luôn ở tốp dẫn đầu. Kết thúc khóa học, Isadore Sharp quay về phụ giúp công việc kinh doanh của bố. Chính những công việc đầu tiên này đã giúp Isadore Sharp tích lũy được kinh nghiệm kinh doanh thực tế và có điều kiện thực hành những kiến thức cho chuyên ngành kiến trúc của mình. Ý định thành lập khách sạn Four Seasons để kinh doanh cũng được khởi nguồn từ đây.

Thành công từ 5 bí quyết kinh doanh

Trải qua vô số những khó khăn, vượt qua không ít những đối thủ sừng sỏ, Isadore Sharp không chỉ tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp của cá nhân, mà ông còn tạo ra những thay đổi tích cực cho ngành công nghiệp khách sạn của Canada và thế giới. Sau gần 5 thập kỷ đưa Four Seasons đi từ thành công này tới thành công khác, Isadore Sharp thấy đã tới lúc chia sẻ với thế giới 5 bí quyết kinh doanh của mình.

Thứ nhất, quản lý là yếu tố then chốt. “Một nhà quản lý có thể làm được tất cả mọi việc mà không cần đến sự trợ giúp của cấp dưới chỉ có thể là chuyện hoang đường”, Isadore Sharp từng tâm sự. Trong hơn 4 thập kỷ, Isadore Sharp được vị nể bởi sự khéo léo và khả năng quản lý trong việc khuyến khích nhân viên cống hiến 110% khả năng của họ cho Four Seasons.

Bằng việc xây dựng uy tín và tính liêm chính của một nhà quản lý tài ba, Isadore Sharp đã giúp truyền cảm hứng lao động và sáng tạo cho cấp dưới trong công ty. Mỗi khi công việc hoàn tất, ông đều thông báo lại kết quả cụ thể tới từng người để họ hiểu những cống hiến của mình đã được công ty trân trọng ra sao. Đối với Isadore Sharp, điều quan trọng nhất mà công việc quản lý khách sạn đòi hỏi là tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hiện nay.

Theo Isadore Sharp, một nhà quản lý đúng nghĩa không nên đòi hỏi nhân viên  dưới quyền mình mà thay vào đó hãy thuyết phục họ hướng theo những mục tiêu  chung của doanh nghiệp bằng chính khả năng của họ. Như Isadore Sharp đã từng  làm thì “để có khả năng thuyết phục, nhà quản lý phải là người được tin cậy; để được tin cậy, họ phải xây dựng được uy tín; và để có được uy tín thì trước  hết nhà quản lý phải trung thực trong cả lời nói và hành động”.

Trong suốt những năm tháng điều hành Four Seasons, Isadore Sharp không phút  nào lơi là trong việc tạo cho mình hình ảnh mẫu mực và uy tín trước nhân  viên. Mỗi lời nói, việc làm luôn được Isadore Sharp chú ý kỹ càng; nhờ đó, ông đã cảm hóa được nhân viên và thành công khi hướng họ tập trung mọi nỗ  lực cho các mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Thứ hai, mục tiêu bình dị mang lại thành công lớn. Ngay từ khi mới được xây dựng năm 1960, Isadore Sharp đã từng tự hỏi mình Four Seasaon sẽ như thế nào và giấc mơ lớn nhất của mình là gì; và cuối cùng, ông cũng đã xác định rằng không có bất cứ ước mơ lớn nào ngoài những mục tiêu hết sức bình thường. Vì lẽ đó, Isadore Sharp luôn rất coi trọng và cố gắng thực hiện thật tốt bất kỳ một kế hoạch nào, dù là nhỏ nhất. Điều này được chứng minh qua chương trình đầu tư đầu tiên của Isadore Sharp vào việc mở rộng và nâng cấp dịch vụ của khách sạn.

Với một cửa hàng đồ hiệu hạng sang được xây dựng tại khách sạn tuy chưa nói lên điều gì khi mới bắt đầu, nhưng Isadore Sharp đã khéo léo kết hợp với các dịch vụ khác để từng bước nâng tiêu chuẩn của khách sạn. Tâm sự về điều này, Isadore Sharp cho biết: “Tôi xác định mục tiêu có thể đơn giản nhưng hiệu quả phải đạt được tối đa”.

Đối với Isadore Sharp, các chương trình đầu tư mở rộng, nâng cấp dịch vụ có thể là rất nhỏ nhưng mục tiêu luôn rất cụ thể và hiệu quả phải tối ưu phải được đặt lên hàng đầu. Những vật dụng như khăn tắm, xà bông, bể tắm, mạng Internet, máy tính, bàn trang điểm, máy điện thoại, bàn ủi và thậm chí là dịch vụ đánh giày cũng được Isadore Sharp nghiên cứu và đưa vào cải tạo một cách tỉ mỉ và hướng tới xây dựng thành công dịch vụ khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao. Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng, hệ thống dịch vụ phụ trợ này luôn được nâng cấp.

Còn nhớ vào thời điểm Isadore Sharp tiến hành dự án mở rộng khách sạn đầu tiên cho Four Seasons, mặc dù biết sức ép cạnh tranh của các đối thủ là rất lớn nhưng ông vẫn quyết tâm thực hiện bằng được. Hướng đầu tư của Isadore Sharp là xây dựng khách sạn có quy mô hạng trung nhưng hệ thống dịch vụ phải đạt hạng sang. Đây chính là một trong những bí quyết mà Isadore Sharp đã áp dụng để biến khách sạn mini của những năm 60 thành chuỗi những khách sạn 5 sao quốc tế lừng danh hiện nay.

Thứ ba, hết lòng phục vụ khách hàng, bạn không bao giờ phải hối tiếc. Đặc tính  của chuỗi khách sạn sang trọng Four Seasons không gì khác ngoài hai chữ sang  trọng. Tuy nhiên, sự sang trọng ở đây không chỉ được hiểu theo nghĩa thông  thường như ta vẫn thấy. Đó không chỉ là sự tinh tế và thanh lịch trong kiểu  dáng thiết kế nội và ngoại thất, mà “chúng tôi quyết định mang đến một khái niệm mới cho sang trọng hiểu theo nghĩa dịch vụ”, Isadore Sharp tâm niệm khi nhắc tới vai trò thiết yếu của khách hàng trong ngành kinh doanh khách  sạn.

Cho dù ở đâu đi nữa, khách sạn của Four Season luôn có mức giá rất cao, thường cao hơn 20% so với giá của khách sạn đắt nhất trong vùng. Điều này không những chứng tỏ sự tự tin của Isadore Sharp, mà còn cho thấy uy tín của Four Seasons đã lớn tới mức nào đối với khách hàng khi vẫn duy trì được chính sách giá cao bất thường ấy.

Không ai khác, chính Isadore Sharp là nhà tiên phong khi khởi xướng một khái niệm mới về đẳng cấp trong chất lượng chăm sóc khách hàng mà không ai có thể so sánh được trong ngành công nghiệp khách sạn của thế giới. Từ những công việc tỉ mỉ nhất như thiết kế giá để xà bông cho tới việc thiết lập hệ thống khách sạn khi khai trương những phòng nghỉ không hút thuốc… đều được Isadore Sharp đặc biệt quan tâm và chỉ nhằm một mục đích duy nhất là mang lại sự hài lòng ở mức cao nhất cho khách hàng. Cách đây hơn nửa thế kỷ, sau khi Isadore Sharp khai trương khách sạn đầu tiên, chính ông cũng đã tìm cho mình được đáp án cho câu hỏi “khách hàng đánh giá cao nhất điều gì tại khách sạn” bằng cách nâng cao chất lượng các loại dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Bên cạnh sự sang trọng thường thấy tại các khách sạn, điều tạo ra sự khác  biệt cũng như danh tiếng của Four Seasons chính là khả năng chăm sóc khách  hàng vượt trội. Trong suốt quá trình phát triển của Four Seasons, Isadore  Sharp luôn tạo được ấn tượng về sự chuyên nghiệp trong cung cách phục vụ,  mang lại sự thành công vượt bậc của thương hiệu Four Seasons trong ngành công  nghiệp kinh doanh khách sạn. Ngay từ cuối thập niên 60, dưới sự định hướng  của Isadore Sharp, dịch vụ chăm sóc khách hàng đã trở thành một trong những  tiêu chuẩn hàng đầu đối với nhân viên Four Seasons. Ngày nay, cái tên Four  Seasons chính là giấy bảo đảm của một hệ thống dịch vụ hoàn hảo và những dịch  vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt.

Thứ tư, “Nguyên tắc vàng” là chìa khóa của thành công. Isadore Sharp không thuộc tuýp người cho rằng không có khái niệm đạo đức kinh doanh. Isadore Sharp luôn luôn tâm niệm “Nguyên tắc vàng” trong kinh doanh không gì khác ngoài triết lý “ứng xử với người khác theo cách mà bạn muốn người đó đối xử với mình”.

Không chỉ với khách hàng, Isadore Sharp vẫn luôn theo đuổi việc tạo ra một loại hình văn hóa dịch vụ dựa trên “Nguyên tắc vàng” đối với nhân viên trong doanh nghiệp. Nhưng làm cách nào để đạt được điều đó? Trước tiên, Isadore Sharp cho rằng phải cẩn trọng trong tuyển dụng. Ví dụ, trước khi có cơ hội được làm việc cho Four Seasons, người xin việc phải được sàng lọc qua tới năm cuộc phỏng vấn.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với một ứng viên lại là thái độ khi được phỏng vấn: “Chúng tôi cần nhất ở nhân viên là cung cách phục vụ chuyên nghiệp và thái độ ứng xử hòa nhã; từ đó họ sẽ là người thích giao tiếp và có đủ khả năng phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Kiến thức thì có thể đào tạo nhưng thái độ và tính cách là vấn đề cố hữu”, Isadore Sharp khẳng định.

Thứ năm, tận dụng triệt để lợi thế cạnh tranh. Mặc dù là một trong những thương hiệu thành công nhất thế giới nhưng hiện Four Season không sở hữu quá nhiều khách sạn như mọi người thường nghĩ. Nguyên nhân là do từ rất sớm, Isadore Sharp đã muốn xây dựng một mô hình quản lý khách sạn theo cách nâng cao quyền quản lý cho mọi người và không phụ thuộc vào quyền sở hữu. Isadore Sharp luôn tin rằng, với phương pháp hoạt động trên, tất cả mọi người, từ người rửa bát cho tới những chuyên gia hay nhà quản lý sẽ nâng cao ý thức quản lý chung đối với doanh nghiệp.

Trải qua gần năm thập kỷ, cách thức kinh doanh của Isadore Sharp đã được chứng minh, sức mạnh tổng thể của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp đã được phát huy, và cùng với đó, hiệu quả kinh doanh của Four Seasons luôn được nâng lên mức tối đa. Song song với đó, những quy định chung về giám sát và quản lý doanh nghiệp cũng luôn được áp dụng nghiêm ngặt, thậm chí là hàng ngày đối với tất cả mọi người, kể cả những người có quyền sở hữu trong Four Seasons; nhờ đó, khi tiến hành các chiến lược kinh doanh trong cả thời gian ngắn và dài hạn, sức mạnh tổng thể của Four Seasons đã trở thành một lợi thế cạnh tranh vượt trội trước các đối thủ.

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn, nhà nghỉ, hotel mini

Bot statistics for this page


5 bí quyết thành công của ông chủ chuỗi khách sạn Four Seasons

image-5408.jpg

Kinh doanh khách sạn đi theo hướng nào?

Hiệu ứng từ ngành dệt may

Khi sự kiện Biển Đông xảy ra, các ngành nghề xuất khẩu chủ lực trong nước bắt đầu lật lại bài toán nhập khẩu nguyên phụ liệu. Con số 9 tỷ USD giá trị nhập khẩu vải hằng năm của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc khiến không chỉ nhà hoạch định chính sách mà cả doanh nghiệp (DN) đã tỏ ra lo lắng.

Ngoảnh sang ngành du lịch, con số tăng trưởng đều đặn hằng năm về lượng khách quốc tế đến Việt Nam trước tiên chỉ khiến người ta… sướng tai về mặt con số, thành tích nhưng sự tăng trưởng này cách đây 3 năm, nhiều chuyên gia đã cảnh báo.

Còn nhớ năm 2013, trong khảo sát ngành dịch vụ khách sạn, Grant Thornton đưa ra con số thống kê, năm 2012, số lượng khách châu Á, bao gồm cả khách Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu trong các nguồn khách du lịch xét theo khu vực, chiếm 46,7%; tăng 5,5% so với năm 2011.

Việt Nam hiện có 686 khách sạn từ 3 – 5 sao. Trong đó, có 3 khu vực tập trung phần lớn khách sạn là TP.HCM (140 khách sạn); Hà Nội (127 khách sạn) và Đà Nẵng, Hội An (114 khách sạn).

Trong khi đó, tỷ lệ khách đến từ châu Âu sụt giảm đáng kể (5,6%), còn tỷ lệ khách đến từ các nước khác như Bắc Mỹ và châu Mỹ nói chung giảm nhẹ 0,5%. Đây là nhóm khách chi tiêu nhiều khi du lịch.

Cuộc khảo sát mới nhất của Grant Thornton Việt Nam cũng chỉ rõ, năm 2013, khách châu Á tăng 0,3% so với 2012, đạt 47,1%. Tuy nhiên, tỷ lệ khách đến từ các nước châu Á khác (ngoài Việt Nam) sụt giảm đáng kể, 2,5%. Trong số khách quốc tế đến Việt Nam những năm gần đây, khách Trung Quốc liên tục tăng và chiếm 25% trong 2013.

Sáu tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 4,3 triệu lượt, tăng trên 21% so với cùng kỳ 2013. Nhưng điều đáng lo là do từ trước, lượng khách đến từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao đã dẫn đến những tác động tiêu cực cho ngành khách sạn, du lịch kể từ khi sự kiện Biển Đông diễn ra (tháng 5/2014).

Theo kết quả khảo sát trên 18 khách sạn do Grant Thornton Việt Nam thực hiện, tính đến tháng 7/2014, đã có 14.945 phòng khách sạn từ 3 – 5 sao bị hủy thuê và trước tháng 5/2014, có 33 chuyến bay từ Trung Quốc chở khách đến Đà Nẵng. Ông Kenneth Atkinson, Chủ tịch HĐQT Grant Thornton Việt Nam, dẫn chứng, sự kiện Biển Đông tác động nhiều đến du lịch miền Trung vì nơi đây đón tới 25% khách du lịch Trung Quốc.

Theo đó, một khách sạn có casino ở Đà Nẵng đã giảm tỷ lệ đặt phòng 20% do nơi đây đón khách Trung Quốc vào chơi casino khá nhiều. Ngược lại, ông Kenneth Atkinson cho rằng, ở TP.HCM và Hà Nội, những khách sạn 5 sao có casino sẽ không bỉ ảnh hưởng vì ở đây chủ yếu là máy trò chơi trúng thưởng phục vụ chủ yếu cho khách thương gia giải trí.

Hơn nữa, một điểm nghẽn tác động đến tiềm năng thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam được đề cập trong những năm gần đây là phí cấp visa vẫn cao hơn các quốc gia láng giềng như: Malaysia, Thái Lan, Campuchia… cộng với thủ tục cấp visa khá phức tạp. Thêm vào đó là chi phí 1 triệu USD hằng năm cho quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế là con số quá thấp so với Thái Lan hay Malaysia.

Thận trọng với các khoản đầu tư

Việc quá phụ thuộc vào một thị trường khách du lịch đặt ra thách thức cho ngành này tương tự như ngành dệt may, cụ thể là phải tìm bằng được thị trường khác thay thế; đồng thời, chính bản thân doanh nghiệp – những chủ đầu tư khách sạn phải chọn chiến lược phát triển phù hợp.

Trước đây, khi bàn về việc mở hay đóng đối với lĩnh vực đầu tư casino, một chuyên gia về đầu tư đã đặt vấn đề, nếu không có quy hoạch và kiểm soát chặt chẽ, việc đầu tư casino sẽ như tình trạng xây sân golf, nhà nhà kinh doanh khách sạn kèm khai thác casino, trong khi nguồn khách bị hạn chế rất dễ dẫn đến cung vượt cầu, đầu tư không hiệu quả, xin giấy phép rồi để đó hoặc chuyển mục đích sử dụng.

Về dài hạn, đại diện Grant Thornton Việt Nam cho rằng, kết quả kinh doanh của các khách sạn (có casino) sẽ không bị ảnh hưởng nhiều nếu chủ đầu tư không phụ thuộc quá nhiều từ doanh thu hoạt động của casino.

Trong khi đó, những DN muốn tham gia vào “cuộc chơi” đầu tư khách sạn phải phân tích kỹ lưỡng khu vực đầu tư và phân khúc thích hợp. Theo đó, khách sạn từ 3 – 4 sao có khá nhiều “đất sống” tại thị trường Việt Nam.

Kenneth phân tích, mấy năm qua, do khủng hoảng kinh tế nên phân khúc khách sạn 5 sao có phần chựng lại; trong khi với lợi thế về giá, chi phí đầu tư và kết quả hoạt động ổn định, kết hợp với những thuận lợi về vị trí địa lý là gần với những thành phố du lịch trong khu vực như Bangkok, Phukhet (Thái Lan) tạo nên tiềm năng cho khách sạn 3 – 4 sao tại TP.HCM phát triển.

Trong khi đó, ở Hà Nội, với nguồn cung lớn hiện nay, khách sạn 5 sao bị cạnh tranh dữ dội dẫn đến giảm công suất thuê phòng nên 3 – 4 sao đang được nhiều nhà đầu tư nhòm ngó. Điều này cũng đã xảy ra với những thành phố du lịch khác ở Việt Nam như ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Sử dụng Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel để đạt hiệu quả cao nhất

Bot statistics for this page


Kinh doanh khách sạn đi theo hướng nào?

image-2385.jpg

PCCC Nhà nghỉ

Để bạn thực hiện được kế hoạch kinh doanh trên của mình đảm bảo đúng quy định của pháp luật, trước tiên bạn phải tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp (tùy loại hình doanh nghiệp bạn lựa chon: CTy cổ phần, Cty TNHH, Hộ kinh doanh cá thể,..). Trong loại hình doanh nghiệp bạn thành lập có đăng ký mã hoạt động dịch vụ cho thuê nghỉ trọ…Vì đây thuộc nhóm đối tượng ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nên bạn cần tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động theo luật định.

  Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
Đơn đề nghị cấp Bản cam kết thực hiện điều kiện về an ninh, trật tự (mẫu ĐD4).
Bản sao (Có công chứng, hoặc chứng thực, hoặc chứng nhận của cơ quan nhà nước theo quy định) “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, hoặc “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động”, hoặc “Giấy phép đầu tư” của cơ sở.
Bản khai lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở (Mẫu ĐD2). Trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có Bản khai nhân sự (Mẫu ĐD2B), bản sao Hộ chiếu, Phiếu nhập cảnh, xuất cảnh (khi nộp bản sao phải xuất trình bản chính để kiểm tra).
Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (Mẫu ĐD3).
Sơ đồ phòng nghỉ
Biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy chữa cháy
b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp xã, phường
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp bản cam kết thực hiện điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện (mẫu ĐD4).
Bản khai lý lịch của người làm nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (mẫu ĐD2)
Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (mẫu ĐD2B)
Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở  ( Mẫu ĐD3)

Quy trình:
Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2- Các hộ cá thể cho thuê nhà nghỉ, nhà trọ đến cơ quan Công an cấp xã, phường ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện:
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3- Nhận, ký bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại trụ sở Công an cấp xã, phường.
Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả bản ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự cho người đến nhận kết quả.

 Lưu ý:   Việc thuê và cho thuê phải được lập thành hợp đồng; hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên phải công chứng hợp đồng tại Phòng công chứng nhà nước hoặc Văn phòng công chứng tại địa phương nơi có nhà ở cho thuê;

* Liên quan đến chủ nhà anh chỉ cần yêu cầu họ cung cấp hợp đồng thuê có thời hạn đối với ngôi nhà trên được thiết lập giữa họ và anh (hợp đồng này phải được công chứng theo quy định) đồng thời tài sản mà anh thuê trên không thuộc đối tượng tranh chấp, cầm cố…

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn, hotel mini Skyhotel

Bot statistics for this page


PCCC Nhà nghỉ

image-2387.jpg

Ngành Quản trị Du lịch, Khách sạn thu hút giới trẻ

Ngành Quản trị Du lịch, Khách sạn thu hút giới trẻ

TPO-Không chỉ giỏi tiếng anh, xuất sắc trong cuộc tuyển chọn từ vòng loại nộp hồ sơ, các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học đã khẳng định mình trong chương trình “Win a day in the life of the hotel manager”.

Ban giám khảo, các bạn sinh viên, đại diện đại sứ quán Australia
Ban giám khảo, các bạn sinh viên, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Australia.

Cuộc thi do Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) phối hợp IDP Education (Việt Nam) & tập đoàn khách sạn IHG tổ chức

Cuộc thi dành cho các bạn trẻ có đam mê theo đuổi sự nghiệp quản lý khách sạn và tự tin mình sẽ thành công. Hàng trăm bạn trẻ độ tuổi từ 18-25 đã gửi bài dự thi tới chương trình và ban tổ chức đã chọn ra 20 bạn xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết.

Vòng chung kết tại Hà Nội diễn ra tại khách sạn InterContinental – Tây Hồ tối 30/9/2013 với sự góp mặt của 10 bạn trẻ. Ban giám khảo gồm có Tham tán Thương mại Đại sứ quán Australia, Tổng quản lý khách sạn InterContinental, đại diện IDP và BMIHMS.

10 thí sinh được thử sức qua các vòng thi để đánh giá sự hiểu biết trong lĩnh vực khách sạn,du lịch, kiến thức về nước Australia cũng như sự tự tin khẳng định bản thân.

Ông Raffael Stangl (trường Blue Mountains, Australia, thành viên ban tổ chức chương trình, cũng là người trực tiếp tham gia ban giám khảo) chia sẻ, “Win a day in the life of the hotel manager” là cơ hội học hỏi cho các bạn sinh viên ở Việt Nam đang theo học ngành du lịch và khách sạn. Người thắng cuộc có trải nghiệm làm quản lý khách sạn trong một ngày.

Phần thi viết
Phần thi viết.

Tự tin khẳng định bản thân

Những thí sinh xuất sắc lọt qua vòng nộp hồ sơ sẽ phải trải qua hai vòng loại là làm bài kiểm tra và trả lời câu hỏi phỏng vấn của ban giám khảo.

Câu hỏi phỏng vấn của ban giám khảo là “tại sao bạn nghĩ mình là người chiến thắng và 1 ngày làm Tổng Quản lý khách sạn?”, dù ngắn nhưng cũng khiến cho nhiều bạn không khỏi bỡ ngỡ trước ban giám khảo.

Người đạt giải nhất là Nguyễn Việt Đức
Người đạt giải nhất là Nguyễn Đức Việt.

Bạn Nguyễn Văn Khuy (SN 1992, ĐH Ngoại thương) tự tin trả lời câu hỏi của ban giám khảo, ở Việt Nam, ngành du lịch còn chưa phát triển như các nước khác. Cuộc thi là một cơ hội tốt nếu thắng cuộc sẽ được làm quản lý một ngày ở khách sạn nổi tiếng, có cơ hội ra nước ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm, giao tiếp và định hướng cho tương lai sau này.

Đặng Thu Trang, sinh viên năm 3, ĐH Ngoại thương khẳng định, mình là một người sôi nổi, tự tin tích cực nếu thắng cuộc có thể làm đại sứ cho khách sạn. Hai năm đầu mình là người khá trầm không tham gia các hoạt động xã hội. Đến khi tham gia chương trình 350.org là chương trình bảo vệ môi trường của Mỹ sau đó được đề đạt là trưởng nhóm team dịch thuật ở Hà Nội cùng một số hoạt động khác.

Giải nhất thuộc về Nguyễn Đức Việt (ĐH Hà Nội) theo học ngành Du lịch đã thể hiện mình trước ban giám khảo với phần trả lời, đối với em đây là một cơ hội học tập của sinh viên ngành quản trị du lịch.

Qua chương trình này cũng là một trải nghiệm thực tế trong môi trường chuyên nghiệp trong các khách sạn nổi tiếng. Tuyệt nhất là thắng cuộc sẽ được đi du lịch miễn phí. Phần thưởng là “1 ngày làm Tổng Quản lý Khách sạn” tại khách sạn Hotel Indigo, Hong Kong Island.

 

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn, hotel mini Skyhotel

Bot statistics for this page


Ngành Quản trị Du lịch, Khách sạn thu hút giới trẻ

image-2388.jpg

Quản lý Khách sạn – Nhà hàng: Nghề tiềm năng trong thời hội nhập

Đi tìm “nghề dẫn đầu”

Nếu như nói rằng nghề quản lý khách sạn đã rớt khỏi đài hoàng kim từ nhiều năm nay và đang lùi dần về quá khứ thì ắt hẳn sẽ là một đánh giá phiến diện.

Nghề quản lý khách sạn đã tồn tại và không ngừng phát triển mạnh mẽ từ thế kỉ XIX, tạo nên những học viện lừng danh trên toàn thế giới chuyên đào tạo ngành này.

Quản lý Khách sạn – Nhà hàng: Nghề tiềm năng trong thời hội nhập

Nghề quản lý khách sạn, cũng như nhiều nghề hấp dẫn thuộc hàng “top” như bác sĩ, công nghệ thông tin, ngân hàng, tiếp viên hàng không… dù đã qua một thời được tôn vinh vị trí độc tôn để rồi luân chuyển cho những nghề hấp dẫn nhất theo từng năm, nhưng chưa từng rơi khỏi vị trí những nghề nghiệp được mong đợi của giới trẻ, vì những tính chất đặc thù của công việc mà ai cũng nhìn thấy. Tại Việt Nam, chỉ cần nhìn vào đà tăng trưởng của các khách sạn hiện nay để thấy được rằng, nguồn nhân lực nắm giữ vị trí quản lý khách sạn, nhà hàng ngày càng được quan tâm đặc biệt hơn bao giờ hết.

Thật vậy, hiện Việt Nam có trên 7.000 điểm cho thuê phòng bao gồm khách sạn, resort, nhà nghỉ… với tổng số 150.000 phòng. Trong số này có 25 khách sạn 5 sao, 64 khách sạn 4 sao, 135 khách sạn 3 sao, còn lại là khách sạn 1 hoặc 2 sao. Theo Grant Thornton, công ty chuyên nghiên cứu về khách sạn có trụ sở tại Mỹ, số lượng phòng hiện nay là quá ít, nhất là các phòng cao cấp so với tốc độ phát triển của ngành du lịch. Tốc độ tăng trưởng của khách quốc tế tại Việt Nam sẽ phải đạt được 10 – 20% và 2010 Việt Nam sẽ đón 5,5 – 6 triệu lượt khách quốc tế. Hầu hết độ tăng tưởng nằm vào phát triển khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên dành cho khách quốc tế.

Cũng theo Grant Thornton, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính ở khu vực châu Á đã làm giảm việc đầu tư vào khách sạn ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, dẫn đến thiếu phòng trầm trọng ở TP.HCM và Hà Nội trong khi nhu cầu khách quốc tế tăng cao. Hiện các chính sách phát triển của TP.HCM là khuyến khích các nhà đầu tư bỏ vốn vào xây dựng những khách sạn lớn tiêu chuẩn 4,5 sao khiến nhiều dự án lớn đang được triển khai. Grant Thornton còn cho biết thêm hiện đang có nhiều tập đoàn đầu tư và quản lý quốc tế quan tâm đến thị trường du lịch, khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng, spa 5 sao ở Việt Nam, trong đó có Kingdom Hotels (tập đoàn đang sở hữu Four Seasons, Raffles và Movenpick), tập đoàn Banyan Tree, Colomy Resorts và Intercontinental.


Giờ thực hành của sinh viên ngành Quản trị nhà hàng-khách sạn

Vài nét sơ lược về thị trường kinh doanh khách sạn phần nào nói lên được về tương lai của khách sạn ở Việt Nam và nhu cầu của nghề quản lý khách sạn nói riêng. Quản lý khách sạn có thể xem là quản lý phòng ốc, điều hành nhân viên, tiếp đón khách… thế nhưng đó lại là một vị trí đáng mơ ước mà các bạn trẻ phải đầu tư cậc lực để có thể chen chân vào thế giới của “nghề dẫn đầu” tại các tập đoàn đa quốc gia.

Thú vị từ giảng đường đến thực tiễn

Nghề quản lý và điều hành khách sạn, nhà hàng không chỉ đào tạo để phục vụ cho giới “VIP” hạng sang, do vậy chương trình học của nhóm ngành nghề này không chỉ nhấn mạnh yếu tố “tay nghề” mà còn hướng đến tiêu chí của một ngành kinh doanh với những chuyên môn bao gồm kế toán, quản trị, tài chính, hệ thống thông tin, tiếp thị , quản lý nhân sự, quan hệ công chúng, chiến lược kinh doanh, tổ chức sự kiện… Vì mục tiêu cuối cùng của mọi khách sạn đều là chiến lược phát triển bền vững nên yếu tốt kinh doanh rất được coi trọng.

Do vậy, học viên không chỉ được đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên ngành đa dạng từ quản lý nhân viên, giao tiếp khách hàng, chuẩn bị sự kiện, giải quyết rủi ro, am hiểu về rượu và các loại thực phẩm thường dùng tại khách sạn, có kiến thức văn hoá đặc trưng đa quốc gia… mà còn được đào tạo các kỹ năng liên ngành không kém quan trọng như ngoại ngữ, tin học, tài chính…

Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng về chương trình học. Ngành quản lý và điều hành khách sạn là ngành học nhiều từ thực tiễn, cho nên có sự tương xứng giữa giờ lý thuyết là thực hành, mang đến sự thoải mái trong quá trình học, cũng tạo cho học viên có nhiều kinh nghiệm dù chưa tốt nghiệp ra trường. Điều quan trọng là, chọn trường nào có thể mang đến cho bạn kiến thức trọn vẹn và đảm bảo tương lai?


Học đi đôi với hành là tiêu chí đào tạo của chương trình CĐTH HUTECH

Với tầm nhìn tiềm năng, khoa Cao đẳng Thực hành HUTECH đã xây dựng ngành quản trị du lịch và  khách sạn, nhà hàng trở thành một trong những ngành nghề mũi nhọn. Song song đó, nhà trường còn tập trung mở rộng chương trình đào tạo của ngành học này từ bậc Cao đẳng Thực hành liên thông lên Đại học với mong muốn đem đến cho các bạn trẻ yêu nghề một cơ hội nghề nghiệp vững chắc với tấm bằng Cử nhân Đại học cùng nhiều kiến thức chuyên ngành luôn được cập nhật liên tục trong quá trình học kéo dài từ ba đến bốn học kỳ.

Theo đó, nội dung đào tạo sẽ chú trọng bồi dưỡng kỹ năng truyền thông giao tiếp và làm việc nhóm giúp sinh viên đủ khả năng làm việc trong các bộ phận chính tại khách sạn và nhà hàng từ 3 sao tiêu chuẩn quốc tế trở lên như bộ phận nhân sự, bộ phận tiền sảnh, bộ phận ẩm thực… hoặc làm công tác quản lý tại các công ty du lịch, dịch vụ lữ hành ở khắp các địa phương. Ngoài ra, chương trình luôn mở ra cơ hội học tập rộng khắp với các chương trình đào tạo ở nước ngoài hoặc các chương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam. Không chỉ chăm lo chất lượng, sinh viên tốt nghiệp sẽ được trường hỗ trợ để nhanh chóng tìm được việc làm thích hợp tại các khách sạn, nhà hàng, công ty chế biến và dịch vụ ẩm thực, hãng máy bay, siêu thị, khu vui chơi giải trí và bệnh viện cao cấp và trong các bộ phận quan trọng như: bộ phận tiếp tân, phục vụ, tiền sảnh KS – NH, bộ phận phòng, quản trị KS – NH, quản trị ẩm thực, nhân lực, tài chính, tiếp thị…

Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, đó là một lời nhắn nhủ dành cho tất cả các bạn. Dù đã có cái nền tốt trong môi trường làm việc chuyên nghiệp hấp dẫn, bạn cũng đừng quên luôn “tự thân vận động”, nỗ lực học hỏi và làm việc để gặt hái được nhiều thành công từ nghề nghiệp mà mình đã chọn và theo đuổi.

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn, resort Skyhotel

Bot statistics for this page


Quản lý Khách sạn – Nhà hàng: Nghề tiềm năng trong thời hội nhập