Nâng cấp hệ thống cân bằng tải (Load Balancer)

Dùng hệ thống Load Balancer giúp cân bằng cho số lượng người dùng đang sử dụng Skyhotel, nhằm tăng khả năng đáp ứng và chịu tải cho hệ thống Skyhotel, đặc biệt là lúc cao điểm, số lượng người dùng rất lớn cập nhật vào hệ thống quản lý khách sạn Skyhotel. Đây là điểm nổi bật của hệ thống Skyhotel mang lại ưu thế vượt trội cho hệ thống quản lý khách sạn của bạn. Đảm bảo  hoạt động ổn định cho toàn bộ hệ thống Skyhotel.

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn, resort Skyhotel

Bot statistics for this page


Nâng cấp hệ thống cân bằng tải (Load Balancer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>